12 extra zonnepanelen in een platte opstelling

Begin juni 2023 heb ik 12 nieuwe zonnepanelen laten plaatsen op onze overkapping. Ik heb gekozen voor de ultralichte zonnepanelen van Sunman (7,2 kg) en wilde ze niet op standaarden. Reden is dat ik de houten overkapping niet te zwaar wil belasten (standaarden moeten met stoeptegels stormvast worden geplaatst).

Hiervoor moest het dakleer goed worden schoongemaakt, vervolgens een primer en daarna moesten de panelen op een onderconstructie (profielen van 2,5 cm dikte) worden gekit. Het afschot van het platte dak is 1 cm per meter (1%), dus dat is het afschot van de zonnepanelen ook.


Samen met de 18 zonnepanelen uit 2010 op onze bungalow hebben we nu dus 30 zonnepanelen van totaal 10.200 Wp. Ik moest hiervoor ook onze omvormer vervangen, want de oude had onvoldoende vermogen. We zijn nu een jaar verder en de opbrengt was na 12 maanden totaal 8.900 kWh.Onze zonnepanelen met 10.200 Wp met een opbrengst van 8.900 kWh betekent dat het Output percentage dus 87% is.

PanelenAantalWp/paneel       Totaal
Zonnepanelen Bungalow uit 201018280          5.040 Wp
Nieuw: eArc SMF 430F-12X12UW12430          5.160 Wp
Totaal30        10.200 Wp
Opbrengst 8.900 kWh, dus Output percentage:87% 

Dit komt overeen met de voorspelling van de App Solar Consult:

PanelenOriëntatie factor
Zonnepanelen Bungalow uit 201020 graden 98%
Nieuw: eArc SMF 430F-12X12UW1 graden 89%
Totaal WpGemiddeld 94%

Door de hoek van de panelen en doordat de zonnepanelen op de bungalow ook niet precies naar het zuiden liggen, voorspelde de App een gemiddelde oriëntatie factor van 94%.

De App gebruikt vervolgens de Zoninstralings factor en een Correctie factor om de totale output te berekenen:

Zonintralings factor110%
Orientatie factor94%
Correctie factor85%
Berekend totaal Output percentage App Solar Concult87%

Die voorspelling klopte precies met de werkelijk opbrengst.

06-01-2016 Verdere daling energiekosten 2015

Deze week heb ik mijn energierekening van 2015 ontvangen. De zonnepanelen leveren nog steeds meer op dan ik had verwacht en er waren wederom veel zonuren in 2015. In de grafiek van Greenchoice wordt mijn stroomverbruik van de afgelopen jaren weergegeven:De bovenste grafiek toont het verbruik van elektriciteit. In 2014 is mijn huishouden van 5 naar 4 personen gedaald en in 2015 naar 3 personen. Het waren dus niet alleen de zonnepanelen die de besparing in de grafiek weergeven, maar het verschil met 2009 is fantastisch. Mijn huidige verbruik van elektriciteit is nu 1.756 kWh per jaar en dat was in 2009 maar liefst 9.860 kWh. Per jaar is het dus gelukt om ruim 8.000 kWh te bezuinigen en 8.000 kWh * € 0,22 is een bezuiniging van € 1760,- per jaar!

In mijn blog is te lezen dat mijn zonnepanelen 4.500 kWh per jaar opleveren, dus de overige bezuinigingen hebben 3.500 kWh opgeleverd. 

Ik heb alle rekeningen van de laatste jaren met elkaar vergeleken en als ik alleen naar de investering op de zonnepanelen kijk, dan heb ik deze over 3 jaar (dus binnen 8 jaar) terugverdiend.

Het gas verbruik is sinds de laatste reparatie nu wel stabiel, maar de investering op het warm water systeem levert helaas niet voldoende op. Eerst zonnepanelen kopen is mijn advies. Dat is echt rendabel. Voor het terugverdienen van een warm-water-systeem heb je wat meer geduld nodig. Overigens zijn daar wel nog subsidie regelingen voor en niet meer op zonnepanelen.  Voor zonnepanelen is dat echter niet meer nodig, want die zijn sinds 2010 gehalveerd in prijs.

01-12-2015 Terugverdientijd zonnepanelen

De App Solar ROI is de eerste gratis onafhankelijk tool die de terugverdientijd van zonnepanelen berekent zonder commerciële betrokkenheid. R.O.I. staat voor de Engelse term Return on Investment en het geeft dus het rendement op de investering aan. ROI = inkomsten per jaar / investering

Met Solar ROI kunt u offertes vergelijken en hoe hoger de ROI, hoe eerder u uw investering heeft terugverdiend.

 De terugverdientijd in jaren is echter afhankelijk van meerdere factoren. Bij een project dient u het resultaat te vergelijken met de situatie als u niks doet. Als u geen zonnepanelen zou kopen, laat u uw geld dan op de bank staan en ontvangt u spaarrente of gaat u het ergens anders aan uitgeven? In het eerste geval heeft u wellicht ook te maken met vermogensbelasting, die u anders zou moeten betalen.

De resultaten worden getoond via een tabel of via een grafiek. De tool is geen blackbox en alle berekeningen worden weergegeven in datasheets.10-09-2015: Oost West richting

Onlangs las ik de stelling dat bij een opstelling in oost-westelijke richting met de panelen in een hellingshoek van 10 of 15 graden de terugverdientijd korter zou zijn dan een traditionele opstelling richting zuiden.


Ik heb met de App Solar Consult (alleen voor iPhone/iPad) de opstelling op een plat dak in oost-westelijke richting de terugverdientijd vergeleken met een traditionele opstelling richting zuiden. Hoewel een hellingshoek van 10 graden de opbrengst 1% meer is (bij een oost-west opstelling), heb ik in beide gevallen een hellingshoek van 15 graden gebruikt. Ik heb in de App ingesteld dat we een plat dak ter beschikking hebben van 8 meter (de zonkant) bij 6 meter (de zijkant).

Opbrengst traditionele opstelling richting zuiden:
Met de zonnepanelen van Autarco berekende de App dat de meest optimale opstelling 2 rijen van 8 panelen is (16 panelen van 315 Wp en per paneel is het formaat 195,7 X 99,2 cm). Deze opstelling heeft een vermogen van 5.040 Wp en voor de locatie Den Haag een opbrengst van 92% t.o.v. het vermogen, dus 4.571 kWh.

Verschil in aantal panelen:
Deze App rekent alleen nog met de traditionele opstelling richting het zuiden en een oost-west opstelling dient handmatig worden ingevoerd. Als je de oost-west opstelling invoert, dan blijken er 2 rijen richting het oosten en 2 rijen richting het westen op dit dak te passen. Per rij passen er 6 zonnepanelen naast elkaar en de rijen liggen dan dus met de rug tegen elkaar (zie foto die een oost-west opstelling weergeeft).

Opbrengst opstelling in oost-westelijke richting:
4 rijen maal 6 panelen is dus totaal 24 panelen met een vermogen van 315 Wp per paneel. Deze opstelling heeft dus een vermogen van 7.560 Wp (dus 50% meer) en de App geeft aan dat deze opstelling een opbrengst van 82% t.o.v. het vermogen zal geven, dus 6.256 kWh (37% meer).

Overigens worden zonnepanelen meestal in twee strings aangelegd, waarbij de opbrengst van het slechtste paneel de opbrengst bepaald van alle panelen in de string. Om deze reden dienen bij deze opstelling de panelen richting oosten in de ene string te liggen en de panelen richting westen in de andere string.

Samenvattend:
Het blijkt dat bij de oost-west opstelling dus de opbrengst per paneel t.o.v. het vermogen 10% minder is, maar je kan dus wel meer panelen kwijt (24 i.p.v. 16). Dit is alleen maar rendabel als met deze opbrengst de terugverdientijd hetzelfde of minder wordt. Ik heb in augustus bij mijn vader 13 van deze zonnepanelen laten installeren en dat kwam neer op € 500,- per paneel (inclusief de omvormer, standaarden, montagemateriaal, bekabeling, montage, reiskosten en extra groep in de stoppenkast) op een plat dak.

Verschil in terugverdientijd zonnepanelen:
Hoe meer panelen je laat installeren hoe goedkoper per paneel, maar hoeveel is er nu benodigd om dit rendabel te maken. Ik heb hiervoor de App Solar ROI (alleen voor iPhone/iPad) gebruikt.

Met deze App kan je door de invoer van een aantal variabelen de terugverdientijd van zonnepanelen berekenen:
  1. Bij de invoer van 16 panelen van € 500 per stuk en een opbrengst van 4.571 kWh is volgens de App de terugverdientijd 7,9 jaar.
  2. Bij de invoer van 24 panelen van € 500 per stuk en een opbrengst van 6.256 kWh is de terugverdientijd 8,7 jaar.
  3. Bij de invoer van 24 panelen van € 458 per stuk (8% goedkoper) en een opbrengst van 6.256 kWh is de terugverdientijd ook 7,9 jaar (zelfde resultaat als bij de eerste berekening).
Conclusie:
Bij een plat dak kan bij een oost-west opstelling 50% meer panelen worden geplaatst en dit brengt 37% meer kWh op. De terugverdientijd wordt alleen korter als de prijs (voor de gehele installatie) minimaal 8% per paneel goedkoper is in het geval je 50% meer zonnepanelen koopt.

Reden dat meer zonnepanelen bij één installatie goedkoper zou moeten zijn:
  1. Reiskosten zijn maar één keer en zal bij 50% meer panelen niet verschillen;
  2. De werkzaamheden en tijd voor het ophangen en de installatie van een omvormer met meer vermogen, is hetzelfde;
  3. Het piekvermogen van de omvormer hoeft bij een oost-west opstelling niet 50% hoger te zijn, want ’s morgens werkt alleen de oostelijke helft optimaal en ’s middag de westelijke helft; 
  4. Sommige leveranciers hebben speciale standaarden voor een oost-west opstelling die in verhouding goedkoper zijn dan de traditionele standaarden.
Opmerking:
In de App Solar ROI heb ik bij beide opstellingen ingesteld dat meer elektriciteit wordt verbruikt dan geproduceerd (dus 100% salderen).

Advies: 
Vraag - indien u een plat dak heeft en zoveel mogelijk opbrengst wilt genereren - een offerte aan voor de traditionele opstelling en vraag tevens een offerte aan met 150% extra panelen in een oost-west opstelling. Deel de prijs door het aantal panelen en kijk of de prijs minimaal 8% per paneel voordeliger is.

Mijn ervaring is echter dat de investeringskosten van een offerte van 16 naar 24 panelen maar 4% voordeel per paneel oplevert en daardoor is de terugverdientijd 5 maanden langer. Toch is mijn advies om ook dan voor de oost-west opstelling te kiezen, want na die 5 maanden bespaart u volgens de App per jaar bij 16 panelen € 1.052 en bij 24 panelen € 1.439 (dus € 387 extra per jaar).

De oost-west opstelling levert op bovenstaand dak volgens de App Solar ROI na 25 jaar € 7.500 meer winst op.

01-09-2015: Optimale hellingshoek voor een plat dak

Als op een plat dak de zonnepanelen worden geïnstalleerd richting het zuiden, dan is de optimale hoek in Nederland qua opbrengst 35 graden. Er zijn echter redenen om voor een kleinere hellingshoek te kiezen:
  1. Het materiaal (de standaarden, montagemateriaal en benodigd ballast) bij een hellingshoek van 15 graden is een stuk minder (lagere hellingshoek vangt minder wind) en de meerkosten voor een hellingshoek van 35 graden hoeven niet altijd op te wegen tegen de hogere opbrengst (2% meer opbrengst). De terugverdientijd kan daardoor bij een hellingshoek van 35 graden langer zijn.
  2. Er dient voor het gehele jaar worden voorkomen dat de rijen panelen niet in elkaars schaduw liggen (de schaduw achter een rij zonnepanelen is bij 15 graden minder dan bij 35 graden). De optimale hellingshoek en schaduw kan worden uitgerekend met de App Solar Consult (alleen voor iPhone/iPad).
  3. De hoogte van zonnepanelen t.o.v. het dak bij panelen van 200 cm X 100 cm in een hellingshoek van 35 graden is 115 cm (t..o.v. van 52 cm bij 15 graden).  Dat is best opzichtig en formeel dienen in Nederland de zonnepanelen in dat geval op een afstand van 115 cm vanaf de dakrand worden geïnstalleerd (zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2010/07/20/zonnecollectoren-en-zonnepanelen).
Deze drie redenen dienen worden afgewogen t.o.v. 2% meer opbrengst.

Mijn vader (zie vorig blog van 26-8-2015) vond de hoogte van zonnepanelen t.o.v. het dak bij een hellingshoek van 35 graden erg opzichtig en dus heeft hij bewust gekozen voor een hellingshoek van 15 graden. Voor hem was dit argument doorslaggevend en dus liggen de panelen nu veel minder in het zicht. De 2% verlies aan opbrengst heeft hij met de juiste argumenten voor lief genomen.

26-08-2015: Verdere daling investeringskosten zonnepanelen


Vandaag zijn er bij mijn vader zonnepanelen geïnstalleerd. Hij heeft een plat dak en verbruikt ongeveer 3.800 kWh per jaar.

Zonnepanelen kopen is op zich eenvoudig, maar er is veel keuze. Uiteraard hebben wij eerst een aantal offertes opgevraagd bij verschillende bedrijven. Met de App Solar Consult kan de opbrengst van zonnepanelen worden berekend. Met deze tool voor het vergelijken van zonnepanelen wordt de meest optimale opbrengst van zonnepanelen weergegeven.

Opvallend is dat de zonnepanelen er nu een stuk mooier uitzien en dat er veel zwarte panelen worden aangeboden. Ook onder de panelen zijn de standaarden voorzien van schotten, zodat weer en wind er niet onder kan. Hij heeft nu 13 zwarte zonnepanelen van 315 Wp op zijn dak laten installeren, waarbij ook de snoeren keurig zijn weggewerkt in elektriciteitsbuizen.


Doorslaggevend om deze leverancier te kiezen was naast de goede prijs het certificaat dat wij na oplevering hebben ontvangen. Met dit certificaat wordt een opbrengst van 3.750 kWh per jaar gegarandeerd en dat wordt zowel na 5 jaar als na 10 jaar online gecontroleerd. Indien de panelen minder hebben opgebracht, dan krijgt mijn vader het verschil maal € 0,20 op zijn rekening gestort. Hiervoor is de omvormer ook op ons netwerk via WiFi aangesloten en kan hij ook zelf online via hun website (na inloggen) de opbrengst zien per dag, per maand en in zijn geheel.

Ik heb nu vergelijkingsmateriaal om de prijzen van zonnepanelen uit eigen ervaring te vergelijken sinds 2010 en de prijzen blijken sinds 2010 vrijwel te zijn gehalveerd.


Getoonde kosten zijn van het gehele systeem (inclusief de omvormer, standaarden, montagemateriaal, bekabeling, montage en extra groep in de stoppenkast) op een plat dak. Met de App Solar ROI (alleen voor iPhone/iPad) hebben we de terugverdientijd van zonnepanelen berekend en daaruit bleek dat zijn investering binnen 7 jaar was terugverdiend.

15-12-2014: Energierekening 2014

Vandaag heb ik mijn energierekening van 2014 geanalyseerd. De zonnepanelen leveren nog steeds meer op dan ik had verwacht en er waren veel zonuren in 2014. In de grafiek van Greenchoice wordt mijn stroomverbruik van de afgelopen jaren weergegeven:

(Eind 2008 ben ik overgestapt naar Greenchoice)

In de grafiek is te zien dat 2014 een buitengewoon goed jaar is geweest. Ik moet wel zeggen dat in 2014 mijn huishouden van 5 naar 4 personen is gedaald en ik heb mijn waterbed vervangen door een gewoon bed. Het waren dus niet alleen de zonnepanelen die de besparing in de grafiek weergeven, maar het verschil met 2009 is fantastisch.

Ik heb alle rekeningen van de laatste jaren met elkaar vergeleken en als ik alleen naar de investering op de zonnepanelen kijk, dan heb ik deze over 4 jaar (dus binnen 8 jaar) terugverdiend.

Als ik naar de complete investering kijk, dan is de investering binnen 12,9 jaar terugverdiend, Ik heb overigens eind oktober 2014 de CV-Ketel laten vervangen (wisselaar lekte warm water) en daarbij hebben de monteurs het warm-water-systeem vereenvoudigd en weer aan de praat gekregen. Hoewel dit alleen maar in november en december heeft gewerkt, heb ik sinds 2010 een record gehaald in het laagste gasverbruik per jaar. Ik ben benieuwd wat dit in 2015 voor besparing gaat opleveren op het gasverbruik voor een geheel jaar.


Ik heb uiteraard het voordeel dat ik sinds 2010 subsidie krijg en op dit moment is er geen subsidie op zonnepanelen meer mogelijk. Aan de andere kant zijn de prijzen van zonnepanelen sinds 2010 sterk gedaald en is subsidie eigenlijk niet meer nodig. Ook zonder subsidie is de investering binnen 8 jaar terugverdiend.

14-09-2014: Roosters in vensterbank

Deze week drie nieuwe offertes aangevraagd om de CV-Ketel te vervangen en het warm-water-systeem te optimaliseren. Eén van de bedrijven gaf naast de offerte gratis een goede tip en die heb ik direct uitgevoerd. De vorige huiseigenaar had namelijk een vensterbank 1 cm boven de convector geplaatst.


Ik wist wel dat die vensterbank alle warmte uit de convector tegenhield, maar zijn oplossing was simpel. Ik heb dit weekend 5 gaten gezaagd en roosters gebruikt die normaal gesproken voor de ventilatie van deuren zijn. De warmte van de convector wordt nu voor het eerst optimaal gebruikt.

04-07-2014: Storing CV-Ketel

Na bijna 4 jaar in gebruik en wat aanpassingen van het warm water systeem, viel me op dat continu de druk in de radiatoren afnam. Ik moest na enkele dagen alweer het water aanvullen en dat wil dus zeggen dat er ergens een lekkage is. Het bedrijf - dat de zonnecollectoren had geïnstalleerd - bestond niet meer, maar gelukkig heb ik een goede monteur gevonden die al eerder een aantal reparaties had gedaan. Hij kon echter geen lekkage vinden in het CV-Circuit.

De ellende is dat hij niet aan de CV-Ketel wilde komen, want daar heb ik een eigen CV-monteur voor. Een paar dagen later is dus de CV-monteur geweest en heeft de CV opengemaakt. Blijkt dat de wisselaar in de CV-Ketel lekt. Het water wordt dan wel intern opgevangen en weggepompt naar de riolering, maar dat kost naast water ook warmte. Die wisselaar moet dus vervangen worden.

Monteur herhaalde wat hij in 2010 ook al zei: "Ja meneer, u kunt wel deze zonnecollectoren (en buffervaten) aansluiten op uw CV-Ketel  maar dan heeft u geen garantie meer en ik kan ook niet garanderen dat alles blijft werken. De CV-Ketel en wisselaar is niet bedoeld om met warm water te vullen en na te verwarmen. Ik had u dit voorspeld."

Nu moet er dus een nieuwe wisselaar in van een paar honderd euro, maar dat is nog niet het ergste... Wie zegt dat de nieuwe wisselaar het overleeft en dat er over enkele jaren weer hetzelfde gebeurd. Er moet dus ook iets veranderen aan de aanvoer van het warme water of een te hoge druk richting CV-Ketel.

13-12-2013: Energieprijs met 2,5% gestegen

Vandaag kreeg ik mijn energierekening binnen. Zowel elektriciteit als gas is in 2013 gemiddeld 2,5% gestegen. De transportkosten netbeheer zijn voor gas 5% en voor elektriciteit zelfs 10% gestegen.

Ik heb dit jaar een storing gehad op mijn warm-water-systeem. Helaas is de installateur failliet en heb ik een andere installateur er naar moeten laten kijken. Helaas is het nog niet gemaakt en zal ik een nieuwe investering moeten doen om het te laten repareren. Een verloren jaar op de bezuiniging van het gas, maar de zonnepanelen leveren nog steeds meer op dan ik had verwacht. In de grafiek van Greenchoice wordt mijn stroomverbruik van de afgelopen jaren weergegeven:


Ik heb alle rekeningen van de laatste jaren met elkaar vergeleken en als ik alleen naar de investering op de zonnepanelen kijk, dan heb ik deze over 5 jaar (dus binnen 8,5 jaar) terugverdiend.

Als ik naar de complete investering kijk dan is het binnen 13,3 jaar terugverdiend, maar dat komt dan ook door het slecht werken van het warm-water-systeem.


Ik heb uiteraard het voordeel dat ik subsidie heb gekregen en op dit moment is er geen subsidie op zonnepanelen mogelijk. Aan de andere kant zijn de prijzen van zonnepanelen sinds 2010 met 39% gedaald en is subsidie eigenlijk niet meer nodig. Ook zonder subsidie is de investering binnen 8 jaar terugverdiend. 

Ik heb voor 5000 Wp in 2010 € 15.809 betaald en op dit moment weet ik een bedrijf waarbij je voor dezelfde opstelling en vermogen nog maar € 9.635 betaald (full black monokristallijn zonnepanelen). 

Ik heb een plat dak en bij een schuin dak zou je dan zelfs maar € 8.700 betalen. Dat is bijna de helft!

Indien interesse, stuur mij dan een mailtje: Sander.Haanappel@ziggo.nl

01-06-2013: Zonnepanelen vergelijken met de App Solar Consult

Zonnepalen installeren is op zich in één middag uitgevoerd, maar zonnepanelen kopen kost wat meer tijd. Leveranciers en installateurs geven wel advies maar hebben er belang bij om hun eigen zonnepanelen te promoten. Zonnepanelen kopen dient daarom niet worden onderschat. Er is echter een App beschikbaar voor de iPhone en iPad die u daarbij goed kan helpen. Met deze onafhankelijke zonnepaneel calculator kunt u de meest verkochte zonnepanelen vergelijken:


De App Solar Consult toont of uw dak geschikt is voor de plaatsing van zonnepanelen en wat de optimale opstelling is.

De oriëntatiemeter werkt als een soort kompas, waarmee (i.p.v. het noorden) de afwijking vanaf het zuiden kan worden bepaald. U kunt de telefoon op het dak of tegen het plafond houden. Tevens wordt de hellingshoek van het dak aangegeven en het rendement van een zonnepaneel t.o.v. de optimale positie weergegeven.

Als u overweegt om zonnepanelen te installeren, kan de tab ‘Zoninstraling’ u helpen bij een onderzoek of uw dak geschikt is voor zonnepanelen. De map ‘Prestatie’ toont aan of er op uw dak voldoende zonlicht valt en of het de moeite waard is om zonnepanelen te installeren. U kunt een adres invoeren of uw huidige locatie weergeven.

Tevens kan de benodigde oppervlakte van zonnepanelen op een schuin en plat dak worden ingevoerd. De App berekend dan de meest optimale opstelling voor het type dak. Bij een plat dak zal het ook de lengte van de schaduw achter een rij zonnepanelen weergeven.

Nadat u alle gegevens verzameld heeft, kunt u – eventueel met een foto van uw dak – de gegevens doorsturen naar uw eigen mailadres of naar een installateur met de vraag voor een advies of offerte.

Voor meer informatie zie AppStore.

17-07-2012: Salderen of terugleververgoeding

Wanneer u zelf stroom opwekt met zonnepanelen, mag u deze 'salderen' en wanneer u meer stroom opwekt dan u verbruikt, krijgt u over het deel met overcapaciteit een "terugleververgoeding". Om de terugverdientijd van zonnepanelen te kunnen berekenen, is de exacte waarde van deze twee regelingen van groot belang. Voor veel particulieren is daar onduidelijkheid over en daarom heb ik maar eens contact opgenomen met een aantal energieleveranciers. Indien u geïnteresseerd bent in de resultaten, lees dan verder over mijn kleinschalige onderzoek.

Stel dat op uw energierekening de prijs per kWh als volgt is berekend:

Stroomprijs: € 0,08

Energiebelasting: € 0,11

BTW: € 0,04

Totaal € 0,23

Verder betaalt u vastrecht (administratiekosten): € 25,37 (per dag inclusief BTW € 0,07).

U besluit om zonnepanelen te kopen, wat bespaart u dan precies?

Salderen:

Indien u één of meerdere zonnepanelen heeft aangeschaft en geïnstalleerd op uw eigen dak, dan produceren de zonnepanelen in de winter minder dan u verbruikt en in de zomer juist meer. In de winter gebruikt u dus stroom van het net en in de zomer levert u terug aan het net. De ingekochte (grijze)stroom wordt vervolgens verminderd met de hoeveelheid geproduceerde (en op het net ingevoede) zonnestroom. De opwek van zonnestroom resulteert in een lagere energierekening waaruit de investering in zonnepanelen wordt terugbetaald. Dit wordt salderen genoemd.

Per saldo betaalt u dan namelijk niet voor de geleverde energie en bespaart u daarmee de stroomprijs inclusief de energiebelasting en de BTW. U bespaart dus per kWh € 0,23. Indien u minder produceert dan dat u verbruikt, dan staat op uw jaarrekening alleen het verschil genoemd en daar betaalt u de gebruikelijke € 0,23 per kWh voor.

Limiet voor salderen:

Als er meer dan 5.000 kWh wordt teruggeleverd, dan vervalt volgens de regelgeving het recht tot salderen en ontvangt de opwekker over het deel met overcapaciteit slechts de terugleververgoeding die de energieleverancier aanbiedt. Het hanteren van deze limiet is echter niet verplicht en op het moment van schrijven van deze blog kan o.a. bij de energieleveranciers Trianel en Greenchoice onbeperkt worden gesaldeerd.

Terugleververgoeding:

Indien u meer produceert dan dat u verbruikt, dan krijgt u over het gedeelte dat u extra produceert, een terugleververgoeding. De terugleververgoeding is de stroomprijs inclusief BTW. Per kWh dus € 0,08 + 21% = € 0,095 (nu nog 19%, maar vanaf 1 oktober 2012 21%)

Vastrecht bij terugleververgoeding:

De klant zal meer administratiekosten (vastrecht) moeten gaan betalen en dit zal op de jaarrekening achteraf worden verrekend:

- Bij grote klanten is dat maximaal € 12,50 per maand.

- Kleine klanten zullen veel minder dan € 12,50 per maand administratiekosten hoeven te betalen, maar het zal voor de meeste particulieren toch een verdubbeling van de normale administratiekosten kosten kunnen betekenen.

Terugleververgoeding inclusief energiebelasting en BTW:

Uiteraard fluctueert de productie jaarlijks. In het ene jaar zijn er meer zonne-uren dan in het andere. Er zijn energieleveranciers die een margeregel hanteren om te voorkomen dat u in de jaren dat u minder produceert dan dat u verbruikt, wel energiebelasting en BTW betaalt, maar deze belasting in de jaren dat u meer produceert, niet terugkrijgt.

De margeregel bij Greenchoice houdt in dat u maximaal 1000 kWh per jaar per nota netto meer mag terugleveren dan u verbruikt en daarvoor de terugleververgoeding krijgt inclusief de energiebelasting en BTW (dus € 0,23). Deze margeregel geldt alleen als u een digitale meter heeft.

Slotopmerkingen:

- Als u saldeert of teruglevert, heeft dat geen consequenties voor "Teruggave energiebelasting" en de "Netbeheerskosten".

- Salderen en terugleververgoeding zijn twee regelingen van de overheid. Om de terugverdientijd te berekenen, adviseer ik u om van de bestaande regelgeving uit te gaan. Als de regelingen verdwijnen, dan zal er wellicht weer een andere regeling voor terugkomen. Zekerheid is er niet, maar anders is de terugverdientijd onmogelijk te berekenen.

Eindconclusie:

Wanneer u zelf stroom opwekt met zonnepanelen en meer stroom opwekt dan u verbruikt, kunt u het beste overstappen naar een energieleveranciers die een margeregel hanteert. Als u meer dan 1000 kWh per jaar teruglevert, dan lijkt mij een vergoeding van € 0,095 niet rendabel en wordt de terugverdientijd voor het deel met overcapaciteit ruim tweemaal zolang (in vergelijking met salderen).

13-05-2012: Lucht-Warmtepomp is een betere keuze

Ook de installateur blijkt tot dezelfde conclusie te zijn gekomen als mijn harde conclusie van blog op 11 mei 2012. Zij verkopen en adviseren nu een ander type warmwatersysteem dan bij mij thuis is geïnstalleerd. Hun ideale oplossing is nu een Lucht-Warmtepomp in combinatie met zonnepanelen. De zonnepanelen dienen daarbij niet alleen voor het dagelijkse gebruik van elektrische apparaten, maar ook voor het elektriciteit verbruik van de Lucht-Warmtepomp.


Stel, u heeft een gemiddeld jaarverbruik van 3.000 kWh aan elektriciteit en 1600 m3 gasverbruik door een CV. Uw energierekening is dan ongeveer € 1.600 per jaar. Gezien het gasverbruik adviseert de leverancier dan de CV-ketel te vervangen door een Lucht-Warmtepomp type WC06, tot 50gr., gasverbruik 1300 m3 tot 1850 m3 met boiler van 300 liter. Uitgangspunt is een COP van 5,26 (Kiwa verklaring WC13).

De Lucht-Warmtepomp pompt warm water rechtstreeks door uw radiatoren en er is geen buffervat voor CV-water nodig. Kraanwater dient wel in een boiler via een spiraal worden opgewarmd en voor een standaard huishouden moet een boiler van 300 liter voldoende zijn. Zo heeft u dan dus het hele jaar een warm huis en voldoende warm kraanwater zonder verbruik van gas. In de wintermaanden kost dit wel meer elektriciteit, maar die wordt in de zomermaanden door uw zonnepanelen opgewekt. Dat de zon in de koude wintermaanden minder schijnt, is dus voor dit systeem geen spelbreker.

De Lucht-Warmtepomp heeft een gemiddeld jaarverbruik van 2.500 kWh en aangezien gesteld is dat u 3.000 kWh zelf verbruikt, dient u 5.500 kWh aan elektriciteit op te wekken via zonnepanelen om geheel onafhankelijk te worden van uw energieleverancier. Een set van 33 zonnepanelen van 195 Wp (afmeting per stuk is 1,58 m x 0,81 m) levert gemiddeld 5.500 KWh per jaar op, maar u moet uiteraard daar dan wel voldoende dakoppervlakte voor hebben. Een goede tool om zonnepanelen te vergelijken is de App Solar Consult en om de terugverdientijd van zonnepanelen te berekenen is de App Solar ROI ideaal.

Het doel van dit systeem is om op een jaarrekening van 0 euro uit te komen. U bespaart dan dus € 1.600 per jaar en bij een aanname van de prijsstijging van 8,5% per jaar, heeft u na 10 jaar € 24.000 bespaard.

De kosten voor dit gehele systeem - op het moment van schrijven van deze blog - is bij mijn installateur € 24.000 inclusief installatie en BTW. U bent dan volledig onafhankelijk van uw energieleverancier en prijsstijgingen van energie en de investering is binnen 10 jaar terugverdiend.

Als ik opnieuw een dergelijk project zou starten, zou dit systeem mijn keuze zijn.

11-05-2012: Zonnecollectoren onvoldoende rendabel

In 2010 was de doelstelling om mijn energierekening te halveren en die doelstelling is gehaald. Dit kwam met name vanwege een aantal goede besparende aanpassingen in ons huis en de investering van € 16.000 aan zonnepanelen.

De investering van € 16.000 op een warmwatersysteem voldoet helaas nog steeds niet aan de verwachtingen. De installateur heeft het eerste half jaar gratis een aantal verbeteringen aangebracht aan het warmwatersysteem en op tot 12 mei 2011 hebben we wederom de meterstanden bijgehouden. Na een jaar is het resultaat dat er maar 600 m3 gas en dus € 500 is bespaard.

Uit onderstaande fictieve jaarrekening - die ik een jaar na de laatste verbeteringen van de installateur heb opgesteld - moet ik helaas concluderen dat de investering van de zonnecollectoren en CV-Haard niet voldoende rendabel is geweest. Rekening houdend dat de gasprijs met 8,5% per jaar omhoog gaat, heb ik pas na 16 jaar mijn investering terugverdiend.


De conclusie is hard en ik moet de resultaten van de DBE nog afwachten (zie blog 20-11-2012). De zonnecollectoren blijken tot nu toe in de lente en herfst wel rendabel te zijn, maar in de zomer heb je niks aan een buffervat met warm CV-water. Warm kraanwater is natuurlijk dan wel prima, maar de vraag is of dat voldoende rendabel is. De boosdoener is vooral de koude winter tijdens bewolking, regen en sneeuw, waarbij de CV-ketel overuren moet maken om het huis warm te krijgen. Het meeste van het totale gasverbruik vindt plaats in deze koude maanden. Wellicht had ik meer mijn CV-Haard moeten gebruiken, maar als je buiten de deur de kost moet verdienen, dan lukt het in de praktijk niet om dagelijks hout te stoken. De conclusie is pijnlijk, maar beter kan ik het niet maken.

Wellicht vraagt u zich af of ik er spijt van heb? Het antwoord is ja en nee. Op zich is het een leuk en interessant project geweest en heb ik er veel van geleerd. Hopelijk hebben ook andere mensen er iets aan als ze deze blog lezen en levert op die manier mijn ervaring een bijdrage aan een schoner milieu. Daarnaast blijf ik het fikkie stoken in de CV-Haard leuk vinden en als ik het buffervat tot boven de 60° stook, dan bespaar ik daadwerkelijk gas. In financieel opzicht heeft het warmwatersysteem echter niet voldaan aan de verwachting om de investering binnen 8 jaar terug te verdienen.

Na 1,5 jaar gebruik is mijn advies aan een ieder die een dergelijk warmwatersysteem wil aanschaffen: Als je het leuk vindt en de tijd hebt om in een CV-Haard hout te verbranden, dan is de combinatie van CV-Haard, zonnecollectoren en boiler interessant, maar je moet wel 16 jaar geduld hebben om het terug te verdienen.

13-01-2012: Meetwaarden volgens CertiQ

Wij hebben een bruto-productiemeter in de meterkast hangen en vandaag viel het overzicht van CertiQ in de bus. Ons systeem van 5.040 WP zou in Nederland bij optimale omstandigheden 90% van het aantal WP opleveren. Dat zou dus 4.536 kWh per jaar moeten zijn.

De leverancier had aangegeven dat onze zonnepanelen vanwege de lage hellingshoek (23° i.p.v. 36°) en de oriëntatie naar ZZO ons 86% van het aantal WP zou moeten opleveren. In 2011 heeft het systeem volgens CertiQ echter 4.488 kWh opgeleverd en dat is 89% van 5.040 WP.

Vanwege de zonnepanelen hebben we in 2011 dus 4.488 kWh X € 0,2133 per kWh = € 957 bespaard en het is dus een top jaar geweest!

Het rendement van de zonnepanelen is dus € 957 op jaarbasis op een investering in 2010 van € 16.000 (excl. subsidie) en dit is dus een rendement van 6%. Geen enkele spaarbank geeft mij zoveel rente! Overigens betaal je voor 5.040 WP in 2012 nog maar € 12.000 en dan zou het rendement zelfs 8% zijn.

Vergeleken 2009 hebben we ook nog eens 1.146 kWh uur extra bespaard door de de hotfill van vaatwasser en wasmachine en vanwege andere besparingen zoals het verwijderen van het aquarium en de elektrische keukenboiler onder de wastafel.

Overigens hebben we de bruto-productiemeter nodig omdat via het overzicht met meetwaarden mijn subsidie wordt berekend. Wij hadden nog het geluk dat we in 2010 met de nationale subsidieregeling mee konden doen en we ontvangen sinds eind 2010 gedurende 15 jaar maandelijks € 41. Deze regeling is voor particulieren nu afgeschaft, maar wat veel mensen niet weten is dat er 174 gemeentes in Nederland zijn die voor hun inwoners nog wel regelingen hebben.

Zie www.energiesubsidiewijzer.nl om te kijken of uw woonplaats in aanmerking komt voor subsidie.

06-01-2012: Prijsstijging energie 2011

In mijn vorige blog had ik al een jaarafrekening opgesteld met de tarieven van 2010. Vandaag zat de rekening van Greenchoice daadwerkelijk in de brievenbus. Onder de streep staat een bedrag van € 1.929. Alle getallen kloppen met mijn vorige blog alleen de energieprijs is 3,6% gestegen. Op zich valt dat mee, want de laatste 10 jaar zijn de prijzen met 8,5% per jaar gestegen.

Hieronder een overzicht van de stijgingen per onderwerp:

Conclusie is dat de prijs voor stroom vrijwel gelijk is gebleven (0,7% gedaald) en vooral de prijs van gas is gestegen (5,8%).

09-12-2011: Jaarrekening meer dan gehalveerd

Op 9 december 2010 heb ik van mijn energieleverancier een jaarrekening ontvangen. Het jaar is nu voorbij en ik heb mijn meterstanden via hun website doorgegeven.

Als ik de werkelijke factuur krijg - met tarieven van dit jaar inclusief prijsstijging - zal ik deze publiceren. In afwachting van deze rekening heb ik al zelf een jaarrekening opgesteld met de tarieven van 2010:


Ik heb mijn doel om mijn energierekening van 2009 te halveren (was € 4.000 en is nu € 1.862) dus ruim gehaald.

Onderstaande grafiek heb ik van "Mijn site" van mijn energieleverancier gehaald:

Ik ben bij deze energieleverancier sinds 1-10-2008 aangesloten, dus dat verklaard het lage verbruik in 2008. Sinds oktober 2010 heb ik zonnepanelen, dus dat verklaard de daling in 2010.

In 2009 was mijn voorschot € 350 per maand, dit jaar is dat € 160.

20-11-2011: Dynamic Boost Effect (DBE)

Mijn zonne-energiesysteem bleek afgelopen winter het buffervat op te warmen naar een gemiddelde temperatuur tussen 35°C en 40°C. Met mijn CV-Haard kon ik de temperatuur ophogen naar boven de 60°C, maar daar had ik niet dagelijks tijd voor.

Toen het midden in de winter buiten vroor, moest het zonverwarmde water door mijn CV-Ketel naar 85°C worden naverwarmd om het in de woonkamer warm genoeg te krijgen. Ik heb met die instelling van mijn CV-Ketel geëxperimenteerd, maar met minder dan 85°C kreeg ik het in de huiskamer niet warm genoeg.

Een logische oplossing zou grotere radiatoren kunnen zijn, zodat dan een lagere watertemperatuur noodzakelijk is. In mijn zoektocht naar een oplossing kwam ik van Jaga de Low-H2O radiator tegen. Het is een radiator met een combinatie van een koper-aluminium warmtewisselaar en een Dynamic Boost Effect (DBE). Dit geeft tot 3 maal meer warmte dan een gewone radiator met dezelfde afmetingen.
 M.n. de opwarmtijd is veel korter en de warmte-afgifte is sneller en efficiënter.

De verbruikskosten van de DBE set is minder dan 1 Euro per jaar (uitgaande van een set met één unit en vier cycli van 15 minuten per dag).

Ik ben op zoek gegaan naar twee losse sets van 2 units per set voor twee van mijn huidige Jaga radiatoren. Ze zijn voor 225 per set te koop internet. Voor dezelfde prijs zijn ook "DBE Pro" sets te koop, waar je in winter mee kan verwarmen en ook nog in de zomer mee kan koelen. In dat geval moet je echter wel een warmtepomp hebben en moet er extra worden geïnvesteerd in het systeem om koud water door de radiatoren te laten stromen. Aangezien de prijs van DBE en DBE Pro hetzelfde is en ik voorbereid wil zijn op de toekomst, heb ik twee DBE Pro sets van twee units besteld en op twee radiatoren gemonteerd. Wellicht wordt er ooit nog een keer een warmtepomp toegevoegd aan ons systeem.

Op pagina 76 en 77 van de catalogus van Jaga staat extra informatie.