10-09-2015: Oost West richting

Onlangs las ik de stelling dat bij een opstelling in oost-westelijke richting met de panelen in een hellingshoek van 10 of 15 graden de terugverdientijd korter zou zijn dan een traditionele opstelling richting zuiden.


Ik heb met de App Solar Consult (alleen voor iPhone/iPad) de opstelling op een plat dak in oost-westelijke richting de terugverdientijd vergeleken met een traditionele opstelling richting zuiden. Hoewel een hellingshoek van 10 graden de opbrengst 1% meer is (bij een oost-west opstelling), heb ik in beide gevallen een hellingshoek van 15 graden gebruikt. Ik heb in de App ingesteld dat we een plat dak ter beschikking hebben van 8 meter (de zonkant) bij 6 meter (de zijkant).

Opbrengst traditionele opstelling richting zuiden:
Met de zonnepanelen van Autarco berekende de App dat de meest optimale opstelling 2 rijen van 8 panelen is (16 panelen van 315 Wp en per paneel is het formaat 195,7 X 99,2 cm). Deze opstelling heeft een vermogen van 5.040 Wp en voor de locatie Den Haag een opbrengst van 92% t.o.v. het vermogen, dus 4.571 kWh.

Verschil in aantal panelen:
Deze App rekent alleen nog met de traditionele opstelling richting het zuiden en een oost-west opstelling dient handmatig worden ingevoerd. Als je de oost-west opstelling invoert, dan blijken er 2 rijen richting het oosten en 2 rijen richting het westen op dit dak te passen. Per rij passen er 6 zonnepanelen naast elkaar en de rijen liggen dan dus met de rug tegen elkaar (zie foto die een oost-west opstelling weergeeft).

Opbrengst opstelling in oost-westelijke richting:
4 rijen maal 6 panelen is dus totaal 24 panelen met een vermogen van 315 Wp per paneel. Deze opstelling heeft dus een vermogen van 7.560 Wp (dus 50% meer) en de App geeft aan dat deze opstelling een opbrengst van 82% t.o.v. het vermogen zal geven, dus 6.256 kWh (37% meer).

Overigens worden zonnepanelen meestal in twee strings aangelegd, waarbij de opbrengst van het slechtste paneel de opbrengst bepaald van alle panelen in de string. Om deze reden dienen bij deze opstelling de panelen richting oosten in de ene string te liggen en de panelen richting westen in de andere string.

Samenvattend:
Het blijkt dat bij de oost-west opstelling dus de opbrengst per paneel t.o.v. het vermogen 10% minder is, maar je kan dus wel meer panelen kwijt (24 i.p.v. 16). Dit is alleen maar rendabel als met deze opbrengst de terugverdientijd hetzelfde of minder wordt. Ik heb in augustus bij mijn vader 13 van deze zonnepanelen laten installeren en dat kwam neer op € 500,- per paneel (inclusief de omvormer, standaarden, montagemateriaal, bekabeling, montage, reiskosten en extra groep in de stoppenkast) op een plat dak.

Verschil in terugverdientijd zonnepanelen:
Hoe meer panelen je laat installeren hoe goedkoper per paneel, maar hoeveel is er nu benodigd om dit rendabel te maken. Ik heb hiervoor de App Solar ROI (alleen voor iPhone/iPad) gebruikt.

Met deze App kan je door de invoer van een aantal variabelen de terugverdientijd van zonnepanelen berekenen:
  1. Bij de invoer van 16 panelen van € 500 per stuk en een opbrengst van 4.571 kWh is volgens de App de terugverdientijd 7,9 jaar.
  2. Bij de invoer van 24 panelen van € 500 per stuk en een opbrengst van 6.256 kWh is de terugverdientijd 8,7 jaar.
  3. Bij de invoer van 24 panelen van € 458 per stuk (8% goedkoper) en een opbrengst van 6.256 kWh is de terugverdientijd ook 7,9 jaar (zelfde resultaat als bij de eerste berekening).
Conclusie:
Bij een plat dak kan bij een oost-west opstelling 50% meer panelen worden geplaatst en dit brengt 37% meer kWh op. De terugverdientijd wordt alleen korter als de prijs (voor de gehele installatie) minimaal 8% per paneel goedkoper is in het geval je 50% meer zonnepanelen koopt.

Reden dat meer zonnepanelen bij één installatie goedkoper zou moeten zijn:
  1. Reiskosten zijn maar één keer en zal bij 50% meer panelen niet verschillen;
  2. De werkzaamheden en tijd voor het ophangen en de installatie van een omvormer met meer vermogen, is hetzelfde;
  3. Het piekvermogen van de omvormer hoeft bij een oost-west opstelling niet 50% hoger te zijn, want ’s morgens werkt alleen de oostelijke helft optimaal en ’s middag de westelijke helft; 
  4. Sommige leveranciers hebben speciale standaarden voor een oost-west opstelling die in verhouding goedkoper zijn dan de traditionele standaarden.
Opmerking:
In de App Solar ROI heb ik bij beide opstellingen ingesteld dat meer elektriciteit wordt verbruikt dan geproduceerd (dus 100% salderen).

Advies: 
Vraag - indien u een plat dak heeft en zoveel mogelijk opbrengst wilt genereren - een offerte aan voor de traditionele opstelling en vraag tevens een offerte aan met 150% extra panelen in een oost-west opstelling. Deel de prijs door het aantal panelen en kijk of de prijs minimaal 8% per paneel voordeliger is.

Mijn ervaring is echter dat de investeringskosten van een offerte van 16 naar 24 panelen maar 4% voordeel per paneel oplevert en daardoor is de terugverdientijd 5 maanden langer. Toch is mijn advies om ook dan voor de oost-west opstelling te kiezen, want na die 5 maanden bespaart u volgens de App per jaar bij 16 panelen € 1.052 en bij 24 panelen € 1.439 (dus € 387 extra per jaar).

De oost-west opstelling levert op bovenstaand dak volgens de App Solar ROI na 25 jaar € 7.500 meer winst op.

01-09-2015: Optimale hellingshoek voor een plat dak

Als op een plat dak de zonnepanelen worden geïnstalleerd richting het zuiden, dan is de optimale hoek in Nederland qua opbrengst 35 graden. Er zijn echter redenen om voor een kleinere hellingshoek te kiezen:
  1. Het materiaal (de standaarden, montagemateriaal en benodigd ballast) bij een hellingshoek van 15 graden is een stuk minder (lagere hellingshoek vangt minder wind) en de meerkosten voor een hellingshoek van 35 graden hoeven niet altijd op te wegen tegen de hogere opbrengst (2% meer opbrengst). De terugverdientijd kan daardoor bij een hellingshoek van 35 graden langer zijn.
  2. Er dient voor het gehele jaar worden voorkomen dat de rijen panelen niet in elkaars schaduw liggen (de schaduw achter een rij zonnepanelen is bij 15 graden minder dan bij 35 graden). De optimale hellingshoek en schaduw kan worden uitgerekend met de App Solar Consult (alleen voor iPhone/iPad).
  3. De hoogte van zonnepanelen t.o.v. het dak bij panelen van 200 cm X 100 cm in een hellingshoek van 35 graden is 115 cm (t..o.v. van 52 cm bij 15 graden).  Dat is best opzichtig en formeel dienen in Nederland de zonnepanelen in dat geval op een afstand van 115 cm vanaf de dakrand worden geïnstalleerd (zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2010/07/20/zonnecollectoren-en-zonnepanelen).
Deze drie redenen dienen worden afgewogen t.o.v. 2% meer opbrengst.

Mijn vader (zie vorig blog van 26-8-2015) vond de hoogte van zonnepanelen t.o.v. het dak bij een hellingshoek van 35 graden erg opzichtig en dus heeft hij bewust gekozen voor een hellingshoek van 15 graden. Voor hem was dit argument doorslaggevend en dus liggen de panelen nu veel minder in het zicht. De 2% verlies aan opbrengst heeft hij met de juiste argumenten voor lief genomen.

26-08-2015: Verdere daling investeringskosten zonnepanelen


Vandaag zijn er bij mijn vader zonnepanelen geïnstalleerd. Hij heeft een plat dak en verbruikt ongeveer 3.800 kWh per jaar.

Zonnepanelen kopen is op zich eenvoudig, maar er is veel keuze. Uiteraard hebben wij eerst een aantal offertes opgevraagd bij verschillende bedrijven. Met de App Solar Consult kan de opbrengst van zonnepanelen worden berekend. Met deze tool voor het vergelijken van zonnepanelen wordt de meest optimale opbrengst van zonnepanelen weergegeven.

Opvallend is dat de zonnepanelen er nu een stuk mooier uitzien en dat er veel zwarte panelen worden aangeboden. Ook onder de panelen zijn de standaarden voorzien van schotten, zodat weer en wind er niet onder kan. Hij heeft nu 13 zwarte zonnepanelen van 315 Wp op zijn dak laten installeren, waarbij ook de snoeren keurig zijn weggewerkt in elektriciteitsbuizen.


Doorslaggevend om deze leverancier te kiezen was naast de goede prijs het certificaat dat wij na oplevering hebben ontvangen. Met dit certificaat wordt een opbrengst van 3.750 kWh per jaar gegarandeerd en dat wordt zowel na 5 jaar als na 10 jaar online gecontroleerd. Indien de panelen minder hebben opgebracht, dan krijgt mijn vader het verschil maal € 0,20 op zijn rekening gestort. Hiervoor is de omvormer ook op ons netwerk via WiFi aangesloten en kan hij ook zelf online via hun website (na inloggen) de opbrengst zien per dag, per maand en in zijn geheel.

Ik heb nu vergelijkingsmateriaal om de prijzen van zonnepanelen uit eigen ervaring te vergelijken sinds 2010 en de prijzen blijken sinds 2010 vrijwel te zijn gehalveerd.


Getoonde kosten zijn van het gehele systeem (inclusief de omvormer, standaarden, montagemateriaal, bekabeling, montage en extra groep in de stoppenkast) op een plat dak. Met de App Solar ROI (alleen voor iPhone/iPad) hebben we de terugverdientijd van zonnepanelen berekend en daaruit bleek dat zijn investering binnen 7 jaar was terugverdiend.

15-12-2014: Energierekening 2014

Vandaag heb ik mijn energierekening van 2014 geanalyseerd. De zonnepanelen leveren nog steeds meer op dan ik had verwacht en er waren veel zonuren in 2014. In de grafiek van Greenchoice wordt mijn stroomverbruik van de afgelopen jaren weergegeven:

(Eind 2008 ben ik overgestapt naar Greenchoice)

In de grafiek is te zien dat 2014 een buitengewoon goed jaar is geweest. Ik moet wel zeggen dat in 2014 mijn huishouden van 5 naar 4 personen is gedaald en ik heb mijn waterbed vervangen door een gewoon bed. Het waren dus niet alleen de zonnepanelen die de besparing in de grafiek weergeven, maar het verschil met 2009 is fantastisch.

Ik heb alle rekeningen van de laatste jaren met elkaar vergeleken en als ik alleen naar de investering op de zonnepanelen kijk, dan heb ik deze over 4 jaar (dus binnen 8 jaar) terugverdiend.

Als ik naar de complete investering kijk, dan is de investering binnen 12,9 jaar terugverdiend, Ik heb overigens eind oktober 2014 de CV-Ketel laten vervangen (wisselaar lekte warm water) en daarbij hebben de monteurs het warm-water-systeem vereenvoudigd en weer aan de praat gekregen. Hoewel dit alleen maar in november en december heeft gewerkt, heb ik sinds 2010 een record gehaald in het laagste gasverbruik per jaar. Ik ben benieuwd wat dit in 2015 voor besparing gaat opleveren op het gasverbruik voor een geheel jaar.


Ik heb uiteraard het voordeel dat ik sinds 2010 subsidie krijg en op dit moment is er geen subsidie op zonnepanelen meer mogelijk. Aan de andere kant zijn de prijzen van zonnepanelen sinds 2010 sterk gedaald en is subsidie eigenlijk niet meer nodig. Ook zonder subsidie is de investering binnen 8 jaar terugverdiend.