17-07-2012: Salderen of terugleververgoeding

Wanneer u zelf stroom opwekt met zonnepanelen, mag u deze 'salderen' en wanneer u meer stroom opwekt dan u verbruikt, krijgt u over het deel met overcapaciteit een "terugleververgoeding". Om de terugverdientijd van zonnepanelen te kunnen berekenen, is de exacte waarde van deze twee regelingen van groot belang. Voor veel particulieren is daar onduidelijkheid over en daarom heb ik maar eens contact opgenomen met een aantal energieleveranciers. Indien u geïnteresseerd bent in de resultaten, lees dan verder over mijn kleinschalige onderzoek.

Stel dat op uw energierekening de prijs per kWh als volgt is berekend:

Stroomprijs: € 0,08

Energiebelasting: € 0,11

BTW: € 0,04

Totaal € 0,23

Verder betaalt u vastrecht (administratiekosten): € 25,37 (per dag inclusief BTW € 0,07).

U besluit om zonnepanelen te kopen, wat bespaart u dan precies?

Salderen:

Indien u één of meerdere zonnepanelen heeft aangeschaft en geïnstalleerd op uw eigen dak, dan produceren de zonnepanelen in de winter minder dan u verbruikt en in de zomer juist meer. In de winter gebruikt u dus stroom van het net en in de zomer levert u terug aan het net. De ingekochte (grijze)stroom wordt vervolgens verminderd met de hoeveelheid geproduceerde (en op het net ingevoede) zonnestroom. De opwek van zonnestroom resulteert in een lagere energierekening waaruit de investering in zonnepanelen wordt terugbetaald. Dit wordt salderen genoemd.

Per saldo betaalt u dan namelijk niet voor de geleverde energie en bespaart u daarmee de stroomprijs inclusief de energiebelasting en de BTW. U bespaart dus per kWh € 0,23. Indien u minder produceert dan dat u verbruikt, dan staat op uw jaarrekening alleen het verschil genoemd en daar betaalt u de gebruikelijke € 0,23 per kWh voor.

Limiet voor salderen:

Als er meer dan 5.000 kWh wordt teruggeleverd, dan vervalt volgens de regelgeving het recht tot salderen en ontvangt de opwekker over het deel met overcapaciteit slechts de terugleververgoeding die de energieleverancier aanbiedt. Het hanteren van deze limiet is echter niet verplicht en op het moment van schrijven van deze blog kan o.a. bij de energieleveranciers Trianel en Greenchoice onbeperkt worden gesaldeerd.

Terugleververgoeding:

Indien u meer produceert dan dat u verbruikt, dan krijgt u over het gedeelte dat u extra produceert, een terugleververgoeding. De terugleververgoeding is de stroomprijs inclusief BTW. Per kWh dus € 0,08 + 21% = € 0,095 (nu nog 19%, maar vanaf 1 oktober 2012 21%)

Vastrecht bij terugleververgoeding:

De klant zal meer administratiekosten (vastrecht) moeten gaan betalen en dit zal op de jaarrekening achteraf worden verrekend:

- Bij grote klanten is dat maximaal € 12,50 per maand.

- Kleine klanten zullen veel minder dan € 12,50 per maand administratiekosten hoeven te betalen, maar het zal voor de meeste particulieren toch een verdubbeling van de normale administratiekosten kosten kunnen betekenen.

Terugleververgoeding inclusief energiebelasting en BTW:

Uiteraard fluctueert de productie jaarlijks. In het ene jaar zijn er meer zonne-uren dan in het andere. Er zijn energieleveranciers die een margeregel hanteren om te voorkomen dat u in de jaren dat u minder produceert dan dat u verbruikt, wel energiebelasting en BTW betaalt, maar deze belasting in de jaren dat u meer produceert, niet terugkrijgt.

De margeregel bij Greenchoice houdt in dat u maximaal 1000 kWh per jaar per nota netto meer mag terugleveren dan u verbruikt en daarvoor de terugleververgoeding krijgt inclusief de energiebelasting en BTW (dus € 0,23). Deze margeregel geldt alleen als u een digitale meter heeft.

Slotopmerkingen:

- Als u saldeert of teruglevert, heeft dat geen consequenties voor "Teruggave energiebelasting" en de "Netbeheerskosten".

- Salderen en terugleververgoeding zijn twee regelingen van de overheid. Om de terugverdientijd te berekenen, adviseer ik u om van de bestaande regelgeving uit te gaan. Als de regelingen verdwijnen, dan zal er wellicht weer een andere regeling voor terugkomen. Zekerheid is er niet, maar anders is de terugverdientijd onmogelijk te berekenen.

Eindconclusie:

Wanneer u zelf stroom opwekt met zonnepanelen en meer stroom opwekt dan u verbruikt, kunt u het beste overstappen naar een energieleveranciers die een margeregel hanteert. Als u meer dan 1000 kWh per jaar teruglevert, dan lijkt mij een vergoeding van € 0,095 niet rendabel en wordt de terugverdientijd voor het deel met overcapaciteit ruim tweemaal zolang (in vergelijking met salderen).