28-02-2011: Besluit tot verlening en vaststelling subsidie

Ik heb - tegelijk met de ondertekening van de offerte - de leverancier gemachtigd om een subsidieaanvraag in te dienen bij het Agentschap NL. Volgens de leverancier bestond er de mogelijkheid om op de zonneboiler € 1.500 subsidie te ontvangen en deze "Subsidiepot" zou voor 2010 nog niet leeg zijn.

Bij de offerte werd met de subsidieverlening al rekening gehouden en de leverancier bood aan dit kosteloos voor mij te regelen. Ik heb dan toch altijd zoiets van: "Eerst zien en dan geloven!"

Vandaag viel de brief met het besluit van het Agentschap in de brievenbus en daar stond het volgende goede nieuws in:

Hoewel ik er op zich alle vertrouwen in had, moest ik er toch rekening mee houden dat het wellicht niet zou lukken. De leverancier heeft echter zijn belofte waargemaakt en heeft het perfect geregeld. Op de offerte werd dus terecht de subsidie op voorhand al afgetrokken van de eindberekening.