17-07-2012: Salderen of terugleververgoeding

Wanneer u zelf stroom opwekt met zonnepanelen, mag u deze 'salderen' en wanneer u meer stroom opwekt dan u verbruikt, krijgt u over het deel met overcapaciteit een "terugleververgoeding". Om de terugverdientijd van zonnepanelen te kunnen berekenen, is de exacte waarde van deze twee regelingen van groot belang. Voor veel particulieren is daar onduidelijkheid over en daarom heb ik maar eens contact opgenomen met een aantal energieleveranciers. Indien u geïnteresseerd bent in de resultaten, lees dan verder over mijn kleinschalige onderzoek.

Stel dat op uw energierekening de prijs per kWh als volgt is berekend:

Stroomprijs: € 0,08

Energiebelasting: € 0,11

BTW: € 0,04

Totaal € 0,23

Verder betaalt u vastrecht (administratiekosten): € 25,37 (per dag inclusief BTW € 0,07).

U besluit om zonnepanelen te kopen, wat bespaart u dan precies?

Salderen:

Indien u één of meerdere zonnepanelen heeft aangeschaft en geïnstalleerd op uw eigen dak, dan produceren de zonnepanelen in de winter minder dan u verbruikt en in de zomer juist meer. In de winter gebruikt u dus stroom van het net en in de zomer levert u terug aan het net. De ingekochte (grijze)stroom wordt vervolgens verminderd met de hoeveelheid geproduceerde (en op het net ingevoede) zonnestroom. De opwek van zonnestroom resulteert in een lagere energierekening waaruit de investering in zonnepanelen wordt terugbetaald. Dit wordt salderen genoemd.

Per saldo betaalt u dan namelijk niet voor de geleverde energie en bespaart u daarmee de stroomprijs inclusief de energiebelasting en de BTW. U bespaart dus per kWh € 0,23. Indien u minder produceert dan dat u verbruikt, dan staat op uw jaarrekening alleen het verschil genoemd en daar betaalt u de gebruikelijke € 0,23 per kWh voor.

Limiet voor salderen:

Als er meer dan 5.000 kWh wordt teruggeleverd, dan vervalt volgens de regelgeving het recht tot salderen en ontvangt de opwekker over het deel met overcapaciteit slechts de terugleververgoeding die de energieleverancier aanbiedt. Het hanteren van deze limiet is echter niet verplicht en op het moment van schrijven van deze blog kan o.a. bij de energieleveranciers Trianel en Greenchoice onbeperkt worden gesaldeerd.

Terugleververgoeding:

Indien u meer produceert dan dat u verbruikt, dan krijgt u over het gedeelte dat u extra produceert, een terugleververgoeding. De terugleververgoeding is de stroomprijs inclusief BTW. Per kWh dus € 0,08 + 21% = € 0,095 (nu nog 19%, maar vanaf 1 oktober 2012 21%)

Vastrecht bij terugleververgoeding:

De klant zal meer administratiekosten (vastrecht) moeten gaan betalen en dit zal op de jaarrekening achteraf worden verrekend:

- Bij grote klanten is dat maximaal € 12,50 per maand.

- Kleine klanten zullen veel minder dan € 12,50 per maand administratiekosten hoeven te betalen, maar het zal voor de meeste particulieren toch een verdubbeling van de normale administratiekosten kosten kunnen betekenen.

Terugleververgoeding inclusief energiebelasting en BTW:

Uiteraard fluctueert de productie jaarlijks. In het ene jaar zijn er meer zonne-uren dan in het andere. Er zijn energieleveranciers die een margeregel hanteren om te voorkomen dat u in de jaren dat u minder produceert dan dat u verbruikt, wel energiebelasting en BTW betaalt, maar deze belasting in de jaren dat u meer produceert, niet terugkrijgt.

De margeregel bij Greenchoice houdt in dat u maximaal 1000 kWh per jaar per nota netto meer mag terugleveren dan u verbruikt en daarvoor de terugleververgoeding krijgt inclusief de energiebelasting en BTW (dus € 0,23). Deze margeregel geldt alleen als u een digitale meter heeft.

Slotopmerkingen:

- Als u saldeert of teruglevert, heeft dat geen consequenties voor "Teruggave energiebelasting" en de "Netbeheerskosten".

- Salderen en terugleververgoeding zijn twee regelingen van de overheid. Om de terugverdientijd te berekenen, adviseer ik u om van de bestaande regelgeving uit te gaan. Als de regelingen verdwijnen, dan zal er wellicht weer een andere regeling voor terugkomen. Zekerheid is er niet, maar anders is de terugverdientijd onmogelijk te berekenen.

Eindconclusie:

Wanneer u zelf stroom opwekt met zonnepanelen en meer stroom opwekt dan u verbruikt, kunt u het beste overstappen naar een energieleveranciers die een margeregel hanteert. Als u meer dan 1000 kWh per jaar teruglevert, dan lijkt mij een vergoeding van € 0,095 niet rendabel en wordt de terugverdientijd voor het deel met overcapaciteit ruim tweemaal zolang (in vergelijking met salderen).

13-05-2012: Lucht-Warmtepomp is een betere keuze

Ook de installateur blijkt tot dezelfde conclusie te zijn gekomen als mijn harde conclusie van blog op 11 mei 2012. Zij verkopen en adviseren nu een ander type warmwatersysteem dan bij mij thuis is geïnstalleerd. Hun ideale oplossing is nu een Lucht-Warmtepomp in combinatie met zonnepanelen. De zonnepanelen dienen daarbij niet alleen voor het dagelijkse gebruik van elektrische apparaten, maar ook voor het elektriciteit verbruik van de Lucht-Warmtepomp.


Stel, u heeft een gemiddeld jaarverbruik van 3.000 kWh aan elektriciteit en 1600 m3 gasverbruik door een CV. Uw energierekening is dan ongeveer € 1.600 per jaar. Gezien het gasverbruik adviseert de leverancier dan de CV-ketel te vervangen door een Lucht-Warmtepomp type WC06, tot 50gr., gasverbruik 1300 m3 tot 1850 m3 met boiler van 300 liter. Uitgangspunt is een COP van 5,26 (Kiwa verklaring WC13).

De Lucht-Warmtepomp pompt warm water rechtstreeks door uw radiatoren en er is geen buffervat voor CV-water nodig. Kraanwater dient wel in een boiler via een spiraal worden opgewarmd en voor een standaard huishouden moet een boiler van 300 liter voldoende zijn. Zo heeft u dan dus het hele jaar een warm huis en voldoende warm kraanwater zonder verbruik van gas. In de wintermaanden kost dit wel meer elektriciteit, maar die wordt in de zomermaanden door uw zonnepanelen opgewekt. Dat de zon in de koude wintermaanden minder schijnt, is dus voor dit systeem geen spelbreker.

De Lucht-Warmtepomp heeft een gemiddeld jaarverbruik van 2.500 kWh en aangezien gesteld is dat u 3.000 kWh zelf verbruikt, dient u 5.500 kWh aan elektriciteit op te wekken via zonnepanelen om geheel onafhankelijk te worden van uw energieleverancier. Een set van 33 zonnepanelen van 195 Wp (afmeting per stuk is 1,58 m x 0,81 m) levert gemiddeld 5.500 KWh per jaar op, maar u moet uiteraard daar dan wel voldoende dakoppervlakte voor hebben. Een goede tool om zonnepanelen te vergelijken is de App Solar Consult en om de terugverdientijd van zonnepanelen te berekenen is de App Solar ROI ideaal.

Het doel van dit systeem is om op een jaarrekening van 0 euro uit te komen. U bespaart dan dus € 1.600 per jaar en bij een aanname van de prijsstijging van 8,5% per jaar, heeft u na 10 jaar € 24.000 bespaard.

De kosten voor dit gehele systeem - op het moment van schrijven van deze blog - is bij mijn installateur € 24.000 inclusief installatie en BTW. U bent dan volledig onafhankelijk van uw energieleverancier en prijsstijgingen van energie en de investering is binnen 10 jaar terugverdiend.

Als ik opnieuw een dergelijk project zou starten, zou dit systeem mijn keuze zijn.

11-05-2012: Zonnecollectoren onvoldoende rendabel

In 2010 was de doelstelling om mijn energierekening te halveren en die doelstelling is gehaald. Dit kwam met name vanwege een aantal goede besparende aanpassingen in ons huis en de investering van € 16.000 aan zonnepanelen.

De investering van € 16.000 op een warmwatersysteem voldoet helaas nog steeds niet aan de verwachtingen. De installateur heeft het eerste half jaar gratis een aantal verbeteringen aangebracht aan het warmwatersysteem en op tot 12 mei 2011 hebben we wederom de meterstanden bijgehouden. Na een jaar is het resultaat dat er maar 600 m3 gas en dus € 500 is bespaard.

Uit onderstaande fictieve jaarrekening - die ik een jaar na de laatste verbeteringen van de installateur heb opgesteld - moet ik helaas concluderen dat de investering van de zonnecollectoren en CV-Haard niet voldoende rendabel is geweest. Rekening houdend dat de gasprijs met 8,5% per jaar omhoog gaat, heb ik pas na 16 jaar mijn investering terugverdiend.


De conclusie is hard en ik moet de resultaten van de DBE nog afwachten (zie blog 20-11-2012). De zonnecollectoren blijken tot nu toe in de lente en herfst wel rendabel te zijn, maar in de zomer heb je niks aan een buffervat met warm CV-water. Warm kraanwater is natuurlijk dan wel prima, maar de vraag is of dat voldoende rendabel is. De boosdoener is vooral de koude winter tijdens bewolking, regen en sneeuw, waarbij de CV-ketel overuren moet maken om het huis warm te krijgen. Het meeste van het totale gasverbruik vindt plaats in deze koude maanden. Wellicht had ik meer mijn CV-Haard moeten gebruiken, maar als je buiten de deur de kost moet verdienen, dan lukt het in de praktijk niet om dagelijks hout te stoken. De conclusie is pijnlijk, maar beter kan ik het niet maken.

Wellicht vraagt u zich af of ik er spijt van heb? Het antwoord is ja en nee. Op zich is het een leuk en interessant project geweest en heb ik er veel van geleerd. Hopelijk hebben ook andere mensen er iets aan als ze deze blog lezen en levert op die manier mijn ervaring een bijdrage aan een schoner milieu. Daarnaast blijf ik het fikkie stoken in de CV-Haard leuk vinden en als ik het buffervat tot boven de 60° stook, dan bespaar ik daadwerkelijk gas. In financieel opzicht heeft het warmwatersysteem echter niet voldaan aan de verwachting om de investering binnen 8 jaar terug te verdienen.

Na 1,5 jaar gebruik is mijn advies aan een ieder die een dergelijk warmwatersysteem wil aanschaffen: Als je het leuk vindt en de tijd hebt om in een CV-Haard hout te verbranden, dan is de combinatie van CV-Haard, zonnecollectoren en boiler interessant, maar je moet wel 16 jaar geduld hebben om het terug te verdienen.

13-01-2012: Meetwaarden volgens CertiQ

Wij hebben een bruto-productiemeter in de meterkast hangen en vandaag viel het overzicht van CertiQ in de bus. Ons systeem van 5.040 WP zou in Nederland bij optimale omstandigheden 90% van het aantal WP opleveren. Dat zou dus 4.536 kWh per jaar moeten zijn.

De leverancier had aangegeven dat onze zonnepanelen vanwege de lage hellingshoek (23° i.p.v. 36°) en de oriëntatie naar ZZO ons 86% van het aantal WP zou moeten opleveren. In 2011 heeft het systeem volgens CertiQ echter 4.488 kWh opgeleverd en dat is 89% van 5.040 WP.

Vanwege de zonnepanelen hebben we in 2011 dus 4.488 kWh X € 0,2133 per kWh = € 957 bespaard en het is dus een top jaar geweest!

Het rendement van de zonnepanelen is dus € 957 op jaarbasis op een investering in 2010 van € 16.000 (excl. subsidie) en dit is dus een rendement van 6%. Geen enkele spaarbank geeft mij zoveel rente! Overigens betaal je voor 5.040 WP in 2012 nog maar € 12.000 en dan zou het rendement zelfs 8% zijn.

Vergeleken 2009 hebben we ook nog eens 1.146 kWh uur extra bespaard door de de hotfill van vaatwasser en wasmachine en vanwege andere besparingen zoals het verwijderen van het aquarium en de elektrische keukenboiler onder de wastafel.

Overigens hebben we de bruto-productiemeter nodig omdat via het overzicht met meetwaarden mijn subsidie wordt berekend. Wij hadden nog het geluk dat we in 2010 met de nationale subsidieregeling mee konden doen en we ontvangen sinds eind 2010 gedurende 15 jaar maandelijks € 41. Deze regeling is voor particulieren nu afgeschaft, maar wat veel mensen niet weten is dat er 174 gemeentes in Nederland zijn die voor hun inwoners nog wel regelingen hebben.

Zie www.energiesubsidiewijzer.nl om te kijken of uw woonplaats in aanmerking komt voor subsidie.

06-01-2012: Prijsstijging energie 2011

In mijn vorige blog had ik al een jaarafrekening opgesteld met de tarieven van 2010. Vandaag zat de rekening van Greenchoice daadwerkelijk in de brievenbus. Onder de streep staat een bedrag van € 1.929. Alle getallen kloppen met mijn vorige blog alleen de energieprijs is 3,6% gestegen. Op zich valt dat mee, want de laatste 10 jaar zijn de prijzen met 8,5% per jaar gestegen.

Hieronder een overzicht van de stijgingen per onderwerp:

Conclusie is dat de prijs voor stroom vrijwel gelijk is gebleven (0,7% gedaald) en vooral de prijs van gas is gestegen (5,8%).