10-09-2015: Oost West richting

Onlangs las ik de stelling dat bij een opstelling in oost-westelijke richting met de panelen in een hellingshoek van 10 of 15 graden de terugverdientijd korter zou zijn dan een traditionele opstelling richting zuiden.


Ik heb met de App Solar Consult (alleen voor iPhone/iPad) de opstelling op een plat dak in oost-westelijke richting de terugverdientijd vergeleken met een traditionele opstelling richting zuiden. Hoewel een hellingshoek van 10 graden de opbrengst 1% meer is (bij een oost-west opstelling), heb ik in beide gevallen een hellingshoek van 15 graden gebruikt. Ik heb in de App ingesteld dat we een plat dak ter beschikking hebben van 8 meter (de zonkant) bij 6 meter (de zijkant).

Opbrengst traditionele opstelling richting zuiden:
Met de zonnepanelen van Autarco berekende de App dat de meest optimale opstelling 2 rijen van 8 panelen is (16 panelen van 315 Wp en per paneel is het formaat 195,7 X 99,2 cm). Deze opstelling heeft een vermogen van 5.040 Wp en voor de locatie Den Haag een opbrengst van 92% t.o.v. het vermogen, dus 4.571 kWh.

Verschil in aantal panelen:
Deze App rekent alleen nog met de traditionele opstelling richting het zuiden en een oost-west opstelling dient handmatig worden ingevoerd. Als je de oost-west opstelling invoert, dan blijken er 2 rijen richting het oosten en 2 rijen richting het westen op dit dak te passen. Per rij passen er 6 zonnepanelen naast elkaar en de rijen liggen dan dus met de rug tegen elkaar (zie foto die een oost-west opstelling weergeeft).

Opbrengst opstelling in oost-westelijke richting:
4 rijen maal 6 panelen is dus totaal 24 panelen met een vermogen van 315 Wp per paneel. Deze opstelling heeft dus een vermogen van 7.560 Wp (dus 50% meer) en de App geeft aan dat deze opstelling een opbrengst van 82% t.o.v. het vermogen zal geven, dus 6.256 kWh (37% meer).

Overigens worden zonnepanelen meestal in twee strings aangelegd, waarbij de opbrengst van het slechtste paneel de opbrengst bepaald van alle panelen in de string. Om deze reden dienen bij deze opstelling de panelen richting oosten in de ene string te liggen en de panelen richting westen in de andere string.

Samenvattend:
Het blijkt dat bij de oost-west opstelling dus de opbrengst per paneel t.o.v. het vermogen 10% minder is, maar je kan dus wel meer panelen kwijt (24 i.p.v. 16). Dit is alleen maar rendabel als met deze opbrengst de terugverdientijd hetzelfde of minder wordt. Ik heb in augustus bij mijn vader 13 van deze zonnepanelen laten installeren en dat kwam neer op € 500,- per paneel (inclusief de omvormer, standaarden, montagemateriaal, bekabeling, montage, reiskosten en extra groep in de stoppenkast) op een plat dak.

Verschil in terugverdientijd zonnepanelen:
Hoe meer panelen je laat installeren hoe goedkoper per paneel, maar hoeveel is er nu benodigd om dit rendabel te maken. Ik heb hiervoor de App Solar ROI (alleen voor iPhone/iPad) gebruikt.

Met deze App kan je door de invoer van een aantal variabelen de terugverdientijd van zonnepanelen berekenen:
  1. Bij de invoer van 16 panelen van € 500 per stuk en een opbrengst van 4.571 kWh is volgens de App de terugverdientijd 7,9 jaar.
  2. Bij de invoer van 24 panelen van € 500 per stuk en een opbrengst van 6.256 kWh is de terugverdientijd 8,7 jaar.
  3. Bij de invoer van 24 panelen van € 458 per stuk (8% goedkoper) en een opbrengst van 6.256 kWh is de terugverdientijd ook 7,9 jaar (zelfde resultaat als bij de eerste berekening).
Conclusie:
Bij een plat dak kan bij een oost-west opstelling 50% meer panelen worden geplaatst en dit brengt 37% meer kWh op. De terugverdientijd wordt alleen korter als de prijs (voor de gehele installatie) minimaal 8% per paneel goedkoper is in het geval je 50% meer zonnepanelen koopt.

Reden dat meer zonnepanelen bij één installatie goedkoper zou moeten zijn:
  1. Reiskosten zijn maar één keer en zal bij 50% meer panelen niet verschillen;
  2. De werkzaamheden en tijd voor het ophangen en de installatie van een omvormer met meer vermogen, is hetzelfde;
  3. Het piekvermogen van de omvormer hoeft bij een oost-west opstelling niet 50% hoger te zijn, want ’s morgens werkt alleen de oostelijke helft optimaal en ’s middag de westelijke helft; 
  4. Sommige leveranciers hebben speciale standaarden voor een oost-west opstelling die in verhouding goedkoper zijn dan de traditionele standaarden.
Opmerking:
In de App Solar ROI heb ik bij beide opstellingen ingesteld dat meer elektriciteit wordt verbruikt dan geproduceerd (dus 100% salderen).

Advies: 
Vraag - indien u een plat dak heeft en zoveel mogelijk opbrengst wilt genereren - een offerte aan voor de traditionele opstelling en vraag tevens een offerte aan met 150% extra panelen in een oost-west opstelling. Deel de prijs door het aantal panelen en kijk of de prijs minimaal 8% per paneel voordeliger is.

Mijn ervaring is echter dat de investeringskosten van een offerte van 16 naar 24 panelen maar 4% voordeel per paneel oplevert en daardoor is de terugverdientijd 5 maanden langer. Toch is mijn advies om ook dan voor de oost-west opstelling te kiezen, want na die 5 maanden bespaart u volgens de App per jaar bij 16 panelen € 1.052 en bij 24 panelen € 1.439 (dus € 387 extra per jaar).

De oost-west opstelling levert op bovenstaand dak volgens de App Solar ROI na 25 jaar € 7.500 meer winst op.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten