9-08-2010 Financiering uit spaargeld

Als ik spaargeld beschikbaar zou hebben, dan zou ik - in tegenstelling tot mijn blog op 8-8-2010 - de financiering uit spaargeld betalen. Als ik namelijk mijn spaargeld bij de ING SpaarDeposito voor 10 jaar vast zou zetten, dan krijg ik 3,4% per jaar. Dit zou mij per jaar € 817 aan spaarrente opleveren.

Als ik spaargeld investeer in mijn eigen Zonne-Energie Systeem is de verwachting dat mijn energierekening qua kosten zal halveren. Er van uitgaande dat dit lukt, zal mijn jaarrekening van € 4.000 dalen naar € 2.000.
Een winst van € 2.000 op een investering van € 24.000 is 8,3% per jaar!

Welke bank geeft mij deze spaarrente? Het antwoord is geen!

Daarnaast zou ik het geld liever op mijn dak hebben (waarde van huis stijgt), dan dat ik het laat verroesten bij de bank.

Ik heb in deze berekening de jaarlijkse energie prijsstijging nog niet eens meegenomen. De laatste 10 jaar was de stijging 8,4% per jaar. Voor de berekening van dit percentage verwijs ik naar mijn blog van 27-5-2010 en naar de site van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zonder prijsstijging is mijn bezuiniging € 2.000 per jaar. Inclusief een prijsstijging van 8,4% zou dat dus € 2.168 zijn. Op een investering van € 24.000 is dat 9% voor het eerste jaar. Vervolgens is dat elk jaar nog hoger aangezien de prijsstijging elk jaar opnieuw plaatsvindt. In 2020 is het rendement 18,7%.

Conclusie 1: Door de besparingen van de eerste jaren uit bovenstaande tabel op te tellen, kan ik - de energie prijsstijging meerekenend - mijn terugverdientijd berekenen. In mijn geval heb ik na 7 jaar € 23.396 bespaard. Mijn investering van € 24.000 is dan dus zo goed als terugverdiend.

Conclusie 2: De minimaal verwachte levensduur van het complete zonne-energie systeem is 25 jaar. Bovenstaande berekening kan ook worden doorgetrokken over deze gehele periode. De besparing in het 25e jaar alleen al is € 15.023. Alle jaren opgeteld heb ik dan over 25 jaar € 168.061 bespaard.

Mmmm, de eerste conclusie is niet onverwacht, maar de tweede conclusie klinkt me wat onwaarschijnlijk in de oren. Ik heb 't een paar keer nagerekend, maar als iemand me kan betrappen op een rekenfout dan graag een mailtje naar Sander.Haanappel@Ziggo.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten