28-02-2011: Besluit tot verlening en vaststelling subsidie

Ik heb - tegelijk met de ondertekening van de offerte - de leverancier gemachtigd om een subsidieaanvraag in te dienen bij het Agentschap NL. Volgens de leverancier bestond er de mogelijkheid om op de zonneboiler € 1.500 subsidie te ontvangen en deze "Subsidiepot" zou voor 2010 nog niet leeg zijn.

Bij de offerte werd met de subsidieverlening al rekening gehouden en de leverancier bood aan dit kosteloos voor mij te regelen. Ik heb dan toch altijd zoiets van: "Eerst zien en dan geloven!"

Vandaag viel de brief met het besluit van het Agentschap in de brievenbus en daar stond het volgende goede nieuws in:

Hoewel ik er op zich alle vertrouwen in had, moest ik er toch rekening mee houden dat het wellicht niet zou lukken. De leverancier heeft echter zijn belofte waargemaakt en heeft het perfect geregeld. Op de offerte werd dus terecht de subsidie op voorhand al afgetrokken van de eindberekening.

2 opmerkingen:

 1. is duurzame warmte regeling niet in juni/juli door EL&I met terugwerkende kracht afgeschaft? Ik meen dat de kritieke datum rond 17 februari 2011 ligt

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De installatie van de zonneboiler was in 2010 en de leverancier (ik had ze gemachtigd) heeft mijn aanvraag voor eind 2010 ingediend. Zodoende was mijn aanvraag betreffende een subsidieregeling van 2010.

  Ik citeer de site vande het Agentschap: http://www.agentschapnl.nl/nl/programmas-regelingen/duurzame-warmte-voor-bestaande-woningen

  Duurzame warmte voor bestaande woningen

  Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft in een publicatie in de staatscourant van 8 juli 2011 besloten € 2,4 mln subsidie beschikbaar te stellen voor subsidieaanvragen die tot en met 17 februari 2011 zijn ingediend én waarvan de aanvrager kan aantonen dat er een onomkeerbare verplichting is aangegaan, bijvoorbeeld door het tonen van een opdrachtbevestiging.

  Aanvragen die ná 17 februari 2011 zijn ingediend worden afgewezen.

  BeantwoordenVerwijderen